Generalny remont i przebudowa zespołu dwóch średniowiecznych kamienic w ścisłym centrum Torunia. Projekt przeprowadzony pod opieka Miejskiego Konserwatora Zabytków. Prace budowlane polegały na skomplikowanym technologicznie podpiwniczeniu obiektu, zburzeniu starych i założeniu nowych stropów w oparciu o istniejące ściany nośne, dobudowaniu nowej klatki schodowej oraz dachu. Firma wykonała instalacje elektryczne, p-pożarowa, alarmowa, wod-kan i grzewcza. Zrekonstruowano elewacje oraz wykonano wystrój wszystkich wnętrz pod klucz. Odtworzono wiele elementów historycznych tj. stolarka okienna, metaloplastyka, elementy konstrukcyjne stropów, gzymsy, kolumny itp.

Hotel | Szewska 5