Prace budowlane eklektycznego zespołu pałacowego w Pluskowęsach. Projekt przeprowadzony pod opieka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przeprowadzono rozbudowę pałacu o budynek zaplecza wraz z wykonaniem na dachu tarasu w technologii odwróconej i wykończeniem wnętrz. Zrekonstruowano elewacje wraz z wszelkimi obróbkami.

Pałac | Pluskowęsy